Myšlení kritické a konsensuální

Žijeme ve dvou extrémech: na jedné straně jsou ti, kteří se bijí za své pravdy, na druhé straně ti, kdo se snaží převést vše na jednoho společného jmenovatele, což zase bývá jejich jediná pravda. Je to nekomunikativní, je to Babylon.

Myšlení jako by bylo vedeno dvěma protikladnými přístupy. Přístup „konsensuální" vede k postupnému vyprazdňování smyslu věci, ke zploštění, k zahlazování nesrovnalostí. Ve výsledku může způsobit, že řeč ztratí schopnost postihovat podstatné významy. Přístup "kritického" myšlení sice zvýrazní vzájemné souvislosti věcí, ale vposledku rozděluje. Tyto protikladné přístupy nechceme spojovat. Jejich syntézou je schopnost vytvářet sdílené koncepty. NETT je nesen shodou v tom, že je třeba pojmenovávat tak, aby to nerozdělovalo, kriticky promýšlet a zároveň hledat komunikativní formy.

Koncept a projekt

Koncept je dostatečně široce založená, zformulovaná struktura vazeb, hodnot a předpokladů, která umožňuje promýšlet vztahy a souvislosti věcí a vytvářet projekty otevřené do budoucnosti.

Myšlení je často vedeno jednoduchou představou, že člověk vystačí s prostou kombinatorikou: existuje spousta informací a ty je možné porovnávat a třídit. Jde jen o to mít k nim přístup, míst dost poznatků, nanejvýš ještě ovládat několik jazykových her. Jenže myšlení je ještě něco víc.

CEE Trust po mnoha letech končí své působení ve střední a východní Evropě

„Dárek na rozloučenou“ od velkých amerických soukromých nadací, jak byl program od počátku vnímán, měl ambici dotáhnout „rozdělanou“ práci z devadesátých let minulého století a z počátku nového tisíciletí. A teď už opravdu a doopravdy mává na rozloučenou. V článku, který bilancuje, hodnotí působení programu, zazněl i kritický hlas NETT. Z našeho pohledu se programu nepodařilo udržet kontinuitu s působením amerických soukromých nadací v regionu.

Vybrali jsme pro vás z archivu

Program Kompas byl realizován před 10 lety, některé jeho výstupy mohou být osvěžujícím čtením i dnes – zejména obrazná galerie typů, kterou vám nabízíme jako letní  bonus Nettu pro věrné čtenáře.

Kvalita života - příspěvek pro konferenci AKN

(příspěvek pro konferenci AKN, Ústí nad Labem listopad 09)

© Josef Štogr, Nett, říjen 2009

Úvod

Cílem komunitních nadací je zvyšovat kvalitu života a tak se samozřejmě AKN zaměřuje též na to jak nejlépe kvalitu života uchopit, jak jí rozumět, a samozřejmě také jaké nástroje při podpoře „zlepšování kvality života“ použít.

Kvalita života

listopad 2009

(možnost stažení ve formátu pdf) 

Na setkání AKN v listopadu 2009 a následné konferenci byly prezentovány výsledky práce AKN na téma kvalita života. Cílem bylo především ohledat reálné možnosti členských nadací pro využití takových nástrojů, které by nebyly příliš finančně ani časově náročné, jejichž použití by bylo možné pravidelně opakovat a dostat tak srovnatelné řady výsledků v čase i v různých místech.

Systémové nástroje podpory neziskových organizací typu „advocacy“, „watch-dog“, „public policy“ a „think tank“ z veřejných zdrojů se zvláštním důrazem na Nadační investiční fond - NIF

léto 2005, http://nett.aid.cz

Zadání

Tato práce se zabývá postavením „watch-dog“, „public policy“, „think tank“ a „advocacy“ organizací v České republice, a to z pohledu systematizované podpory jejich působení z veřejných rozpočtů, především na realizaci, výstupy a dopady tzv. Nadačního investičního fondu a.s. (NIF). Nejedná se o rozsáhlou analytickou práci, která by zkoumala všechna relevantní data v přerozdělování z veřejných rozpočtů a ze zdrojů, které z veřejného rozpočtu vzešly, nebo taxativně stanovila seznam dotčených organizací v České republice. Jde spíše o zachycení a pojmenování obecnějších trendů, o zachycení historie vývoje fondu a  v závěru o analytickou část, která zkoumá jeden rok grantování ze zdrojů NIF se zřetelem na tematizované organizace.