listopad 2009

(možnost stažení ve formátu pdf) 

Na setkání AKN v listopadu 2009 a následné konferenci byly prezentovány výsledky práce AKN na téma kvalita života. Cílem bylo především ohledat reálné možnosti členských nadací pro využití takových nástrojů, které by nebyly příliš finančně ani časově náročné, jejichž použití by bylo možné pravidelně opakovat a dostat tak srovnatelné řady výsledků v čase i v různých místech.

Na základě předběžných analýz byla celá škála potenciálních nástrojů omezena na tzv. „třetí pilíř“, jako perspektivní se jeví využití zpětných vazeb od těch skupin, ve kterých mají velký význam formativní osobnosti – lídři – a to jak skupin mládeže, tak zájmových skupin a skupin seniorů. Tento potenciální zdroj dat nevychází z analýzy velkých vzorků, ale aktivních minorit, které mají významný podíl na tom, jak je v komunitách kvalita života vnímána Analýza prezentované též jako tiskový separát je základem pro budoucí realizační projekt AKN.

PřílohaVelikost
kvalitazivota.pdf411.17 KB