Vyhlášení projektu skutek pomoci

červen 2009

Nett o.s. vyhlašuje v rámci programu Aktivity ve spolupráci se Sdružením občanů Exodus projekt „Skutek pomoci“. Dnešní doba anonymizuje, vytváří bariery ve vztazích a jejich vytváření. I sociální oblast – zahrnující celou škálu typů jednání – je dnes unifikovaná jak v právním smyslu, tak v myšlení, způsobech chápání jednotlivých témat. Domníváme se, že je nyní aktuálně třeba si vytvářet dostatečný odstup, mentálně se odpoutat od nedostatečně reflektovaných zdánlivých samozřejmostí, skrze které je tato oblast života většinou vnímána a prezentována.

Skutek jako kreativní a formativní akt

Základní pojmová analýza

únor 2010

Základní seznámení s programem Aktivity vyšlo jako samostatná publikace v rámci projektu Vůle dárce a je k dispozici všem účastníkům projektu Skutek pomoci. Tento článek proto jen detailně rozvádí témata, která se bezprostředně týkají jednání a skutku.

Sociální politika jako formalizovaná podoba postupů veřejné správy a skutek pomoci jako autentický projev aktuálně pociťované odpovědnosti člověka

(Jeden ze základních výstupů projektu skutek pomoci)

březen 2010

I. Úvod

Co je to sociální politika? Jedna ze základních otázek celkového „rámce“, ve kterém se v tomto projektu pohybujeme. Odpovědi na ni mohou být velmi různé a predisponují pak přístup k mnoha okolnostem týkajících se individuálního jednání (konkrétních skutků pomoci). Individuálnímu jednání rozumíme buď jako věci zcela soukromé, týkající se osobních vztahů, nebo jde o přesah do „veřejnosti“, kdy je pro mne „druhý“ náhodným bližním, se kterým se setkávám. Necháme-li stranou skutky pomoci čistě osobního charakteru, je zřejmé, že se s aktivitami vůči druhým ve veřejném prostoru dostáváme do kontaktu a zpravidla i do překryvu s působením různých subjektů veřejné správy a jejích orgánů a subjektů, které v sociální oblasti cíleně působí.

Skutek pomoci – sborník z konference

Nett otevřel téma "pomoc druhému" a na tento akt či pojem pohlédl i očima třiceti osobností z neziskového sektoru. Sborník z konfence v Třemošné dne 12.3.2010 nabízí shrnující výstupy rozhovorů a dotazníků, které na základě přemýšlení o tomto tématu vznikaly.