Občanská sdružení a služby

Jan Kroupa a Josef Štogr, NETT, o.s.,

Časopis Svět neziskovek se v posledních číslech opakovaně vyjadřoval k tématu poskytování sociálních služeb občanskými sdruženími. Nejprve bez komentáře zveřejnil odmítavé stanovisko MV ČR k registraci stanov sdružení, která chtějí poskytovat sociální služby, a po té ještě názor prezidenta Asociace veřejně prospěšných organizací, který interpretaci ministerstva přizvukuje.

Je ostuda, že se v časopisu bez komentáře objevují nespolehlivé, zavádějící informace, které je potřeba následně uvádět na pravou míru.

Téma sdružování občanů

je z hlediska neziskového sektoru klíčové, a o povahu sdružování je veden spor, který má velmi komplikovanou historii, leckdo se v něm angažoval, měnil svoje názory, a  nebo se naopak snažil „držet při zdi“. Jde o téma jednak zcela relevantní pro think tank, protože je nutné promýšlet v souvislostech veřejného prostoru, Nett byl však vlivem situace v konkrétních projektech v některých okamžicích víceméně natlačen až do polohy, která se blížila spíše roli watch-dogové organizace.