Program aktivity

Žijeme v převaze myšlení, které pro výklad vztahů bere za základ kontrakt – tedy vztah vzájemného závazku přijetého po oboustranném souhlasu. NETT se v tomto programu zaměřuje na jiné vztahy – na vztahy vyplývající ze zájmu a otevřenosti, z formativního jednání.

Obsahem kontraktu je to, co je v právním smyslu popsáno slovem „plnění“. Kontrakt je uzavírán proto, aby se naplnila očekávání obou stran za podmínek, které si dohodnou, a v čase, který si dohodnou. Programu Aktivity NETT se zabývá jednáním, které není „plněním“ a není tedy vázáno objednávkou, ani určeno specifikací.

Koncept a projekt

Koncept je dostatečně široce založená, zformulovaná struktura vazeb, hodnot a předpokladů, která umožňuje promýšlet vztahy a souvislosti věcí a vytvářet projekty otevřené do budoucnosti.

Myšlení je často vedeno jednoduchou představou, že člověk vystačí s prostou kombinatorikou: existuje spousta informací a ty je možné porovnávat a třídit. Jde jen o to mít k nim přístup, míst dost poznatků, nanejvýš ještě ovládat několik jazykových her. Jenže myšlení je ještě něco víc.

Kreativní a formativní jednání

Vzpomínáme-li na lidi, kteří nás kdysi provázeli, nejčastěji se nám vybaví ti, kteří nás nějak ovlivnili, něco pro nás znamenali, a pak možná ti, kdo nám ublížili.

Formace je jeden z důležitých procesů, ve kterém roste osobnost: odpovědný člověk, který se dokáže rozhodovat, volit mezi různými variantami jednání, odpovědný člověk, který rozumí svobodě a váží si ji. Osobnost se formuje – a zdaleka ne samovolně, sama od sebe. Bez ohledu na osobní dispozice je život člověka formován tím, jak dokáže obstát a jak dokáže přijmout fakt, že selhává, že se mu leccos nedaří.

Myšlení kritické a konsensuální

Žijeme ve dvou extrémech: na jedné straně jsou ti, kteří se bijí za své pravdy, na druhé straně ti, kdo se snaží převést vše na jednoho společného jmenovatele, což zase bývá jejich jediná pravda. Je to nekomunikativní, je to Babylon.

Myšlení jako by bylo vedeno dvěma protikladnými přístupy. Přístup „konsensuální" vede k postupnému vyprazdňování smyslu věci, ke zploštění, k zahlazování nesrovnalostí. Ve výsledku může způsobit, že řeč ztratí schopnost postihovat podstatné významy. Přístup "kritického" myšlení sice zvýrazní vzájemné souvislosti věcí, ale vposledku rozděluje. Tyto protikladné přístupy nechceme spojovat. Jejich syntézou je schopnost vytvářet sdílené koncepty. NETT je nesen shodou v tom, že je třeba pojmenovávat tak, aby to nerozdělovalo, kriticky promýšlet a zároveň hledat komunikativní formy.