Liška Ryška a "pomocník"

Václav Beneš Třebízský, pohádky,  O třech synech králových

Ukázka z pracovního jednání

Bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami…

pohádka může začínat a končit, protože na začátku a na konci je „jen“ běžný „běh věcí“, protože „pokud nezemřeli, žijí tam dodnes“. Jen vlastní příběh je trochu jiný než příběh náš, je jiný v reáliích, v povaze osob, které do příběhu vstupují, v tom, že jsou zde „čisté“ příklady dobroty i zloby, hamižnosti, pýchy atd. Co se však opakuje, je naše nedůvěra, slabost,  nadbytečné sebevědomí.

Krok do světa

jak to začalo

O tom, že se Program Aktivity dobře rozvíjí, svědčí skutečnost, že se na konferenci  „Skutek pomoci“ v Třemošné  v březnu 2010 zrodil námět na další projekt  v rámci tohoto programu. Jeho název je Krok do světa a  podtitul „nekorektní pohádkový svět od Hloupého Honzy po Tolkiena“.

Krok do světa - vyhlášení projektu

10.6.2010

Krok do světa je událost – jednání které má svůj specifický význam, ať už se jedná o krok na cestě k dospělosti, a nebo o krok na cestě vyhnance nebo exulanta. Rozhodnutí takový krok udělat je spojeno s podstatnými vazbami člověka do minulosti a  vyhlídkami do budoucnosti a  také vzhledem k existujícím vztahům i k tomu, co se otevírá jako nové, neznámé.