Dobročinné odkazy ze závěti

říjen 2009

(Zpracováno v rámci programu Asociace komunitních nadací)

Téma dobročinných odkazů ze závěti se zrodilo v rámci diskuse o „jednostranných právních aktech“

V současné době, která je čím dál výrazněji zaměřena na dvoustranné akty – na kontrakty a myšlení podřízené kontraktům – je velmi důležité udržet pozornost a povědomí o tématech, která zapadávají, která mohou zůstat ve většinovém zájmu opomenuta. Takovým zásadním tématem je pro nás právě smysl skutku, význam jednostrannosti v jednání, a to i v jednání, které má právní důsledky.