Evaluace

25.10. 2006

Jan Kroupa – příspěvek k semináři Hodnocení přínosů filantropie                    

Evaluace jako téma

Hodnocení je široké téma, tak rozsáhlé a mnohotvárné, že ho není možné pojednat v jednom textu, natož v materiálech na seminář. Evaluace je o poznání a poznávání, o vnímání a výkladu světa.

Poznámky k hodnocení - formy

(upravený materiál z přednášky v rámci projektu Nadace VIA Podpora regionálních nadací)

Přestože kdekdo hodnotí, jen málokdo je schopen říci, co to hodnocení je (schválně, zkuste si jen tak načrtnout definici) a hlavně co všechno z běžných činností, kterými se zabýváme, v sobě hodnocení obsahuje.

 A když už se zabýváme hodnocením v úzkém slova smyslu, tedy činností, kterou jsme vydělili od jiných a máme pro ni specialistu, často setrváváme v omylu a chceme od hodnotitele, aby pro nás dělal něco, co hodnocením není a naopak, neuvědomujeme si, že mnohé z toho, s čím se setkáváme, vlastně hodnocením je. Proto tento pokus o jednoduchou strukturaci přístupů k hodnocení.

Hodnocení jako proces

25.10.2006

(pro někoho je vše jasné, pro někoho je vše otázkou a jde o to ji formulovat)

Hodnocení v prostoru zdánlivé objektivity

Někteří „příručkoví“ hodnotitelé považují veškeré diskuse o hodnocení za zbytečné, téma je pro ně zcela jasné. Hodnocení je poměřování. Na jedné straně existuje nějaká věc, skutečnost, jednání, projekt atd. a na druhé straně měřítko: kriteria hodnocení. Vše ostatní je pro ně jen zbytečné intelektuální honění vody.

Které jednání je to „pravé“?

25.10.2006

Dříve, než tuto otázku smeteme s tím, že nepatří k důstojné a poučené evaluaci, si zkusme vyložit, jak lze tuto otázku chápat.

1. Různé způsoby přístupu k hodnocení

Hodnotíme-li jednání, pak se můžeme spokojit s tím, že poměřujeme, které jednání je lepší či horší než jiné (mezi dvěma subjekty) a nebo které jednání je potenciálně lepší než jiné možné jednání. Pak si sami volíme a nastavujeme kriteria, která na hodnocení daného jednání použijeme.

Hodnocení a poznání

25.10.2006

Vstup

Toto velmi obtížné a většinou odmítané téma je vhodné uvést vtipem, týkajícím se krizového managementu:

Úspěšní ignoranti jen předstírají řešení, protože stejně nikdo nedokáže, že se dalo jednat lépe. Úředníci řeší zásadně věci urgentní, ale nedůležité: mají svůj systém, který se jim osvědčuje tisíce let. Chaoti a vizionáři řeší věci snad důležité, ale neurgentní, něco vědí, ale neumí to aplikovat na situaci teď a tady. Jak poznat, kdo má být pověřen krizovým managementem? Aby řešil věci důležité a urgentní?

Úvod k tématu evaluace

25.10.2006

Josef Štogr - úvodní materiál k semináři Hodnocení přínosů filantropie

Několik mých textů, které se „sešly“ v tomto sborníku, jsou jen dílčí sondy do zajímavého a rozsáhlého tématu: hodnocení je na jednu stranu tématicky vázáno k hodnotě a zhodnocování, latinský kořen napovídá nějaké změně v poloze, ve starých slovnících je vyloženo jako odhadování ceny. Jak hodnotit změnu, to, co už se stalo? Jak hodnotit situaci, abychom se mohli co nejlépe rozhodnout? Jak hodnotit, abychom si mohli vybrat? Možných otázek je celá řada a v některých ohledech se velmi liší. Liší se i přístup v jednotlivých zde uvedených textech.