Sborník Vůle dárce

Pro konferenci v rámci projektu Vůle dárce, kterou pořádal Nett společně a Asociací komunitních nadací, byl připraven sborník, který je pro zájemce zdarma k dispozici, případně si napište. Pdf si můžete stáhnout zde:

Vyhlášení projektu „Vůle dárce“

červen 2009

Cílem projektu „Vůle dárce“ není vytvořit nějakou abstraktní akademickou práci – cílem je co nejlépe ukázat na danou problematiku, učinit ji společným tématem, předmětem zájmu, lépe porozumět některým aspektům dárcovství.

Dar - Základní pojmová analýza

Slovo „dát“

je používáno pro běžné obcování s věcmi – a nejčastěji se už dnes ptám opakující se otázkou „kam jsem to jen dal“ když něco hledám.

Dar

(in Kulturní slovník triviální, rukopis)

Jeden z významných formativních skutků a zároveň skutečnost –  to, s čím se setkávám a co má charakter přesahu přes každodennost. V převaze směny (ať už materiálních statků nebo vzájemných výhod) je čirým jednostranným aktem, kdy přenechávám druhému nebo druhým něco, co je výsostně mé, nebo něco, co není jinak dostupné.