Naše začátky

O našich začátcích nejlépe svědčí první větší projekty, zejména program „Bílá místa neziskového sektoru“.

Bílá místa  a slepá skvrny sítnice

Zajímalo nás to, co je skryto, protože se vymyká běžnému provozu, zajímaly nás zdánlivě jednoduché věci, které ale nikdo nedotáhne  o kousek dál, výš, aby se mohl z nečekaného místa rozhlédnout… To vše jsme považovali za naše téma, viděli jsme, že v jiných zemích je neziskový sektor jiný, dynamický, rozrůzněný, zajímavé pro nás bylo srovnání se Slovenskem, kde jsme jako analytici a evaluátoři občas pracovali, vzory z USA, kde je zcela jiná tradice nejen co se týče vlastních aktivit člověka ale i ve veřejné správě, britské zkušenosti s komunitním plánováním, které bylo převedeno do našich podmínek přinejmenším „nešťastným“ způsobem aj. – podnětů bylo hodně.