Výběr z výstupů projektu „Služby a činnosti“ podpořeného Nadačním fondem pro sociální aktivity občanů města Plzně

Realizováno r. 2008

 

Části určené ke zveřejnění

Výstupy a jednotlivá doporučení pro náměstka primátora královského města Plzně a sociální komisi:

Povaha veřejné služby a model veřejné služby na příkladu zákona o sociálních službách

říjen 2007

Tento text vznikl jako příspěvek na konferenci o financování veřejných služeb, pořádanou ve dnech 25. až 26. října Ekonomicko správní fakultou Masarykovy university v Brně. Jeho forma odpovídá požadavkům na text sborníku, který ke konferenci vyšel  ve spolupráci s Centrem pro výzkum neziskového sektoru pod názvem „Neziskové organizace ve veřejných službách“.