Koalice neziskových organizací

Polská nadace Stefana Bátoryho (součást sítě Sorosových nadací) si u NETT objednala vstupní analýzu koalic, asociací, střešních organizací a neformálně spolupracujících neziskových organizací v České republice. Důvodem byl připravovaný program podpory neziskových koalic v České republice, v Maďarsku, v Polsku a na Slovensku. Program podpory od roku 2009 úspěšně běží a podpořil v prvním kole 3 české koalice obecně zaměřeným grantem. Podpora může být prodloužena až na 3 roky. Druhé kolo podpory by mělo být vyhlášeno začátkem roku 2010 a vyhodnoceno do konce roku. Dokument s názvem „COALITIONS: Entering the Field of Formalized NGO Cooperation in the Czech Republic” je dostupný v angličtině.

My a oni

Japonská nadace The Sasakawa Peace Foundation podpořila v roce 2007 výzkumný projekt, který se dotazoval osobností občanského sektoru na vazby a vazby mezi neziskovými organizacemi a státem a na jejich skutečné a možné role ve veřejném prostoru. Souhrnné texty analyzující třicítku rozhovorů s vůdčími osobnosti neziskovek v České republice, v Maďarsku, v Polsku a na Slovensku vznikaly paralelně, metodika i výstupy byly průběžně diskutovány týmy z každé země. Výstupy jsou k dispozici za každou zemi zvlášť v příslušném mateřském jazyce a souborně v angličtině. Pro ty, kdo nemají čas nebo chuť pročítat celé texty, jsme připravili krátká shrnutí maďarského, polského a slovenského textu.

Watch-dogs

Systemic Tools for Supporting Watchdogs, Think Tanks, Public Policy and Advocacy Organizations from Public Sources in the Czech Republic with a Particular Focus on the Foundation Investment Fund

NETT, summer 2005, http://nett.aid.cz

Watch-dogs

Systémové nástroje podpory neziskových organizací typu „advocacy“, „watch-dog“, „public policy“ a „think tank“ z veřejných zdrojů se zvláštním důrazem na Nadační investiční fond - NIF

NETT, léto 2005, http://nett.aid.cz