• skutek_pomoci_sbornik.pdf

  Nett otevřel téma "pomoc druhému" a na tento akt či pojem pohlédl i očima třiceti osobností z neziskového sektoru. Sborník z konfence v Třemošné dne 12.3.2010 nabízí shrnující výstupy rozhovorů a dotazníků, které na základě přemýšlení o tomto tématu vznikaly.

 • leadership_summary.pdf

  Projekt NETT podpořený v r. 2009 Ambasádou USA v Praze je prvním společným projektem neformálního středoevropského think tanku Demižon.

 • leadership_project.pdf

  Projekt NETT podpořený v r. 2009 Ambasádou USA v Praze je prvním společným projektem neformálního středoevropského think tanku Demižon.

 • leadership_project.pdf

  Projekt NETT podpořený v r. 2009 Ambasádou USA v Praze je prvním společným projektem neformálního středoevropského think tanku Demižon.

 • shrnuti_madar_vyzkumu.doc

  Japonská nadace The Sasakawa Peace Foundation podpořila v roce 2007 výzkumný projekt, který se dotazoval osobností občanského sektoru na vazby a vazby mezi neziskovými organizacemi a státem a na jejich skutečné a možné role ve veřejném prostoru. Souhrnné texty analyzující třicítku rozhovorů s vůdčími osobnosti neziskovek v České republice, v Maďarsku, v Polsku a na Slovensku vznikaly paralelně, metodika i výstupy byly průběžně diskutovány týmy z každé země. Výstupy jsou k dispozici za každou zemi zvlášť v příslušném mateřském jazyce a souborně v angličtině. Pro ty, kdo nemají čas nebo chuť pročítat celé texty, jsme připravili krátká shrnutí maďarského, polského a slovenského textu.

 • shrnuti_polskeho_vyzkumu.doc

  Japonská nadace The Sasakawa Peace Foundation podpořila v roce 2007 výzkumný projekt, který se dotazoval osobností občanského sektoru na vazby a vazby mezi neziskovými organizacemi a státem a na jejich skutečné a možné role ve veřejném prostoru. Souhrnné texty analyzující třicítku rozhovorů s vůdčími osobnosti neziskovek v České republice, v Maďarsku, v Polsku a na Slovensku vznikaly paralelně, metodika i výstupy byly průběžně diskutovány týmy z každé země. Výstupy jsou k dispozici za každou zemi zvlášť v příslušném mateřském jazyce a souborně v angličtině. Pro ty, kdo nemají čas nebo chuť pročítat celé texty, jsme připravili krátká shrnutí maďarského, polského a slovenského textu.

 • shrnuti_sloven_vyzkumu.doc

  Japonská nadace The Sasakawa Peace Foundation podpořila v roce 2007 výzkumný projekt, který se dotazoval osobností občanského sektoru na vazby a vazby mezi neziskovými organizacemi a státem a na jejich skutečné a možné role ve veřejném prostoru. Souhrnné texty analyzující třicítku rozhovorů s vůdčími osobnosti neziskovek v České republice, v Maďarsku, v Polsku a na Slovensku vznikaly paralelně, metodika i výstupy byly průběžně diskutovány týmy z každé země. Výstupy jsou k dispozici za každou zemi zvlášť v příslušném mateřském jazyce a souborně v angličtině. Pro ty, kdo nemají čas nebo chuť pročítat celé texty, jsme připravili krátká shrnutí maďarského, polského a slovenského textu.

 • EMLA.pdf
 • EMLA.pdf

  NETT se v roce 2007 podílel na výzkumném projektu popisujícím vývoj legislativy pro občanský sektor v Maďarsku na pozadí zkušeností z Polska a  České republiky. Studie budapešťské organizace EMLA je dostupná v anglickém jazyce (a nejspíš také maďarsky…)

  Text je ke stažení v pdf zde:

 • kvalitazivota.pdf

  listopad 2009

  (možnost stažení ve formátu pdf) 

  Na setkání AKN v listopadu 2009 a následné konferenci byly prezentovány výsledky práce AKN na téma kvalita života. Cílem bylo především ohledat reálné možnosti členských nadací pro využití takových nástrojů, které by nebyly příliš finančně ani časově náročné, jejichž použití by bylo možné pravidelně opakovat a dostat tak srovnatelné řady výsledků v čase i v různých místech.