je z hlediska neziskového sektoru klíčové, a o povahu sdružování je veden spor, který má velmi komplikovanou historii, leckdo se v něm angažoval, měnil svoje názory, a  nebo se naopak snažil „držet při zdi“. Jde o téma jednak zcela relevantní pro think tank, protože je nutné promýšlet v souvislostech veřejného prostoru, Nett byl však vlivem situace v konkrétních projektech v některých okamžicích víceméně natlačen až do polohy, která se blížila spíše roli watch-dogové organizace.

Nett se s tímto tématem setkával opakovaně – ať již přímo v čisté podobě, a nebo tam, kde se jednalo o veřejné prospěšnosti, transparentnosti atd. Úzce také souvisí s tématem občanského zákoníku a diskusí o jeho rekodifikaci.

Pro web chystáme výběr z existujících dokumentů.