Žijeme ve dvou extrémech: na jedné straně jsou ti, kteří se bijí za své pravdy, na druhé straně ti, kdo se snaží převést vše na jednoho společného jmenovatele, což zase bývá jejich jediná pravda. Je to nekomunikativní, je to Babylon.

Myšlení jako by bylo vedeno dvěma protikladnými přístupy. Přístup „konsensuální" vede k postupnému vyprazdňování smyslu věci, ke zploštění, k zahlazování nesrovnalostí. Ve výsledku může způsobit, že řeč ztratí schopnost postihovat podstatné významy. Přístup "kritického" myšlení sice zvýrazní vzájemné souvislosti věcí, ale vposledku rozděluje. Tyto protikladné přístupy nechceme spojovat. Jejich syntézou je schopnost vytvářet sdílené koncepty. NETT je nesen shodou v tom, že je třeba pojmenovávat tak, aby to nerozdělovalo, kriticky promýšlet a zároveň hledat komunikativní formy.

Touto proklamací zahájil NETT v roce 2004 svou činnost. Cíl byl jasný: „NETT se chce stát zdrojem inovace, ale nikoli vzhledem k dílčím zájmům. Především nabízí celistvý pohled a komplexnost. Nejde tedy o naplňování úzce definovaných zadání. Jde o porozumění souvislostem, o východiska budoucí shody.“ To předpokládá, že nejen upozorňujeme na opomíjené formy myšlení, na postupy, které nejsou využívány, ale také jdeme „s kůží na trh“ a pokoušíme se udržet komunikativnost – při zachování maximální míry kritičnosti. Mezi myšlením kritickým, které vymezuje, jak se liší jedna věc od druhé a říká, která je která, a myšlením konsensuálním, které převádí na společného jmenovatele, leží široká oblast interpretace, nalézání shody. Nikoli zahlazováním rozdílů, ale prací s relacemi, vztahy věcí. Významy věcí by se neměly zaměňovat, ale nemusí se stavět „proti sobě“, jdou ukázat různě – a různě jde ukázat jejich souvislosti a smysl, těžiště.

NETT v tomto smyslu není od světa odvráceným „teoretickým pracovištěm“, naopak. Je aktivní a zasahuje do reálných kauz, vyjadřuje se ke konkrétním věcem, problémům, formuluje alternativní přístupy tam, kde je vytvářeno zdání, že existuje jen jeden přístup, představovaný jako samozřejmě správný.

Zároveň usilujeme o to, aby bylo zřejmé, že NETT nemůže a nechce být watch-dogem. Nechceme sklouznout do polohy vnějšího kritika společenské praxe, jednotlivých institucí, zákonů nebo projektů. NETT není organizací aktivistickou. Hledáme partnery a hledáme způsoby, jak popisovat to, co je podle nás podstatné. Samozřejmě, že si tím čas od času vytvoříme nepřátele, opozici. Lidé většinou nemají zájem, aby někdo zasahoval do hry, o které se domnívají, že je v jejich režii. NETT konflikty nevyhledává, ale ani se jim nevyhýbá.