Koncept je dostatečně široce založená, zformulovaná struktura vazeb, hodnot a předpokladů, která umožňuje promýšlet vztahy a souvislosti věcí a vytvářet projekty otevřené do budoucnosti.

Myšlení je často vedeno jednoduchou představou, že člověk vystačí s prostou kombinatorikou: existuje spousta informací a ty je možné porovnávat a třídit. Jde jen o to mít k nim přístup, míst dost poznatků, nanejvýš ještě ovládat několik jazykových her. Jenže myšlení je ještě něco víc.

Skrze myšlení především rozumíme světu, sobě a situaci, ve které jsme. Na základě myšlení se rozhodujeme, upřednostňujeme jedno před druhým. Myšlení nám umožňuje udržet svět okolo nás pohromadě, v celku. V myšlení převádíme jednotliviny, které vnímáme na to, co vytváří jednotlivé kontexty. Ty jsou nám vesměs diktovány jako klišé, jako společenský úzus. Pokud se omezíme na to „jak věci jsou“, naše řeč a myšlení se zplošťují, přestávají se vztahovat k tomu, co skutečně žijeme.

NETT promýšlí nové kontexty, souvislosti, hledá nové vhledy do věcí zdánlivě samozřejmých. Koncept je výsledek myšlenkové práce, která kombinuje analýzu, interpretaci a kreativní prvky myšlení. Koncept je myšlenkovým rámcem, ve kterém je možné se vztahovat k aktualitě i k budoucímu a rozhodovat se v širším ohledu, než je autentické tady a teď náhodného chtění. Koncept, tak jak mu rozumí NETT, umožňuje vnitřně provázané, formativní jednání, které směřuje k deklarovaným cílům při zachování respektu k otevřenosti budoucího.

Myšlenková práce NETT spočívá ve vytváření konceptů, rámců myšlení, které umožňují ohledávat souvislosti týkající se veřejného prostoru, občanské společnosti, neziskových organizací a cílů, které svou činností sledují. Na základě zformulovaných konceptů připravujeme jednotlivé projekty zacílené na konkrétní témata.