Program Kompas byl realizován před 10 lety, některé jeho výstupy mohou být osvěžujícím čtením i dnes – zejména obrazná galerie typů, kterou vám nabízíme jako letní  bonus Nettu pro věrné čtenáře.

Obrazná galerie typů

Kompas - výstupy V.

 

K jednomu z diskusnímu okruhu, který se víceméně spontánně vytvořil v emailové korespondenci patří „typologie“, jednoduché krátké pokusy identifikovat nějaký typ člověka, který se angažuje v neziskové sféře. Přitom nejde jen o zlehčení jinak vážné diskuse.

Nejsou všichni stejní, a máme-li rozumět tomu, kdo co říká, je také třeba rozumět souvislostem, vědět „kdo je kdo“, chápat jeho východiska. K tomu se dá dospět studiem psychologie, ale také hrou, zkratkou. Zjednodušené schéma vždy bude mít blízko ke karikatuře, ale ta není cílem, spíše prostředkem, jak si uvědomit některé typické rysy. Diskuse Kompasu nabízela možnost vyjádřit se k tématu vzdělávání,  vytváření zdrojů,  problematiky  grantů na rozvoj organizací atd. - a umožňovala také odpovědět na otázku „Poznáte se? A jaký typ navrhujete do této galerie doplnit?“.

Ti, kteří se vyjadřovali k „typologii“ zpravidla nevytvářeli nějakou „úplnou galerii postav“, tu a tam přispěli k vystižení nějakého rysu, jindy se objevila kritika že popisy jednotlivých typů jsou příliš příkré, vyhraněné. „Je to hezké divadlo, ve kterém se můžeme podívat sami na sebe, ale ono to tak jednoduché v životě není“ - shrnuje za všechny jedna připomínka.

Protože se stala nedílnou součástí diskuse ponecháváme ve výstupech tuto „typologii“ jako ilustrativní, poněkud komixovou formu.

„BUDITEL“

Ví, že jenom příklad je málo. Především je třeba kultivovat - učit lidi, aby si vážili své minulosti, hledali aktuální souvislosti, pěstovali vzájemné vztahy. Ví, že bez  zaujatých a odpovědných lidí nelze spoléhat na to, že věci budou fungovat. Přemýšlí o struktuře grantové podpory - měla by být směřována k růstu lidí a vytváření jejich vazeb k místu, kde žijí. Podpora organizací je především podporou osobností, kteří se v nich angažují.

„GENETIK“

Prošel různými fázemi a uvědomuje si, jak se jeho názory proměňovaly. Věci se vyvíjejí - od počátečního naivního entuziasmu přes manažerské období až k sofistikovaným systémovým vazbám, marketingu a práci s informacemi. Jde o to pomoci organizacím v okamžicích, kdy se rozhoduje o rozvinutí další fáze. Zná recept - správná podpora ve správný čas - ale neví, jak to sdělit ostatním.

„HORLIVEC“

Není spokojen s tím, jak je chápán neziskový sektor jako celek. Z nestátních zdrojů by se měly podporovat jen některé typy činností a některé typy neziskových organizací - k tomu je třeba rozlišovat a popsat ty „správné“, ty, kteří nežijí v područí státu a jeho korumpujících grantů, nežijí z reklamy a odpustků firem za špatné svědomí. Například takové organizace jako je jeho.

„OBĚTAVEC“

Nemá rád ideologie, nemá rád konflikty. Nikdy se nevzdává, nestěžuje si a snaží se spolupracovat s každým. Pokud mu někdo naplno řekne, že ho ostatní využívají, jen se zvláštním způsobem usměje a svoje jednání nezmění. Některé podniky se ale podaří jen díky němu. V jeho prospěch také svědčí, že po létech zdánlivě vysilujících vypadá stále stejně, na rozdíl od chřadnoucího Reformátora či Buditele.

„PRAKTIK NEZISKOVÉHO TRHU“

Umí v tom chodit, postarat se o sebe a svoji organizaci. Problém odchodu amerických dárců pro něj neexistuje. „Stejně jen přivádějí neziskový sektor do nerovnovážného stavu“. Četl ty správné knihy, ví, že každý si musí  svoje místo pro život vytvořit v rovnováze nabídky a poptávky - ti, kteří se spoléhali na pomoc amerických nadací, vsadili na špatnou kartu a doplatí na to.

„REFORMÁTOR“

Ačkoli už se mnohokrát spálil, neustále se spoléhá na to, že věci se dají od základu změnit. Stačí málo: aby spolu lidé začali komunikovat, aby si uvědomili, že to nebo ono je zcela zásadní. Je v jistém smyslu křížencem Buditele a Horlivce, každé nové setkání je pro něj příležitost, nikdo neví, kde bere energii po tolika nezdarech. 

„SKRYTÝ IDEOLOG“

Také zná recept, ale přinesl si ho z nějaké učebnice. Snaží se uplatnit řešení, která se dočetl v příručkách, případně příručky sám píše. Je mu divné, že si to ostatní nepřečetli také. Nechápe, proč by se o současné situaci mělo vůbec mluvit. Je vcelku jedno, jaké navrhuje řešení, nedovede je obhájit a diskutovat o něm, umí ho jen prosazovat.

„SNAŽIVEC“

Původním názvem "podleza". Obsahem jeho sdělení je to, co se dá vyčíst z webových stránek a grantových programů dárců, z názoru grantových manažerů. Profesionální přístup je podle něj říkat to, co chtějí dárci slyšet. Podle potřeby  a odhadu přání dárců bere na sebe vizáž buditele nebo i horlivce. Pokud je dárci zklamán, může se z něj stát i praktik neziskového trhu.

"STRATÉG"

Je vždy na té správné konferenci, ví, kdo je cílová osoba. Umí pohovořit, mluvit o informacích, síťování, v pravý čas pak vytahuje z kufříku projekt jakéhokoli typu - tu pro americké dárce, tu pro samosprávu, tu pro fondy EU. Ví vždy, kdo je náměstkem ministra a jaké je číslo jeho mobilu. Je nepostradatelný, málokdo však rozumí tomu, co je jeho strategickým cílem.

„VYTRVALEC“

Dělá to, co považuje za správné a očekává, že by to tak měli dělat všichni. Věří, že svojí činností dříve nebo později přesvědčí svoje okolí, promění ho a pak už nebudou peníze zvenčí tolik potřeba. Zatím ho ale okolí příliš nepodporuje, a proto jsou grantové prostředky pro jeho činnost významným zdrojem. Že některé typy grantů skončí? - to si nepřipouští.