květen 2009

Nakonec se často jako nejpodstatnější ukazuje to, co člověk nemusel udělat, a přesto se rozhodl a udělal to. Tak by se dalo asi nejstručněji shrnout základní jednotící téma programu Aktivity, jehož realizaci zahájil v dubnu 2009 NETT, o.s.

NETT se dlouhodobě profiluje jako think tank zabývající se širšími tématy a myšlenkovými východisky občanského sektoru. Program Aktivity je v tomto smyslu dalším krokem. Je to výsledek rozhodnutí nespojovat naší práci jen s dílčími zadáními jednotlivých projektů, výzkumů nebo analýz, ale přijít s tematicky provázanou nabídkou, jejíž samostatné části formují širší myšlenkový kontext. Naším cílem je umožnit účastníkům programu i příjemcům výstupů a všem, kdo přijdou s výstupy programu do styku, prolomit zaběhlé, rutinní způsoby uvažování o tématech občanského sektoru a veřejného prostoru. Rutinní v tom nejhorším slova smyslu, protože popsaná témata jsou dnes zaběhlým myšlením už spíš zakrývána, myšlenkové postupy, v jakých se zpravidla pohybujeme, jsou víceméně klišé, slova, za nimiž jen obtížně hledáme to, co by se nás týkalo. Program Aktivity chce ukázat, jak snadné je prolomit unifikovanou krustu společensky zpevňovaných frází, které nám brání nově se postavit ke klíčovým tématům týkajícím se významu kreativního a formativního jednání.

Dílčí témata (=projekty) programu Aktivity vznikají vždy ve spolupráci s jinými subjekty. Mnoho představitelů organizací se jednotlivě zabývá dílčími problémy: např. filantropií, dary, rolí aktivních lidí ve společnosti, rolí lídrů atd., anebo hledají, co chybí v současném systému. Program Aktivity takovým tázáním vychází vstříc, jde naproti zaznamenané, byť dosud ne zcela přesně formulované objednávce.

Rámec programu přitom vytváří základní kostru, která nabízí širší kontext, rozvinutí otázek. Princip „kofinancování” a přímé účasti různorodých organizací na vytváření zadání i výstupů je kromě obecně zastřešujícího tématu další červená nit, která je společná již probíhajícím i chystaným samostatným projektům vyhlášeného programu. Je pro nás zárukou, že výstupy projektu nebudou uzavřeny do úzkoprofilové publikační činnosti samotného think tanku. Ti, kdo se jakkoli podílí na některém z projektů programu Aktivity, budou informováni i o ostatních projektech, budou jim nabídnuty i další výstupy, byť se jich nemusí přímo týkat.

Předpokládáme, že ti, kdo se zabývají komunitními nadacemi, mohou ocenit, že se seznámí i s materiály projektu „Skutek pomoci“, který souběžně probíhá, nebo projektu „Význam slibu“, nebo „Veřejné jednání“který je chystán.