Vážení,
setkali jsme se již opakovaně s dotazem, proč nezveřejňujeme na tomto webu svoje výroční zprávy. Je to prosté. Nett se řadí mezi jednu z organizací s největším podílem dobrovolné práce, kterou pro výroční zprávu nechceme kvantifikovat. Zajímají vás údaje o našem hospodaření?

Opakovaně upozorňujeme na to, že neexistuje rejstřík občanských sdružení a povinnost informovat veřejnost ani o základních údajích – stanovách, zastupujících osobách a základních parametrech ekonomiky. Všem, kdo se podiví nad naší „bílou stránkou“ u výročních zpráv, tedy patří náš dotaz: podivovali jste se a podivujete nad tím, že takové bílé stránky mělo a má řada subjektů, které ve spolupráci s podivnými giganty, např. sázkovými, „hospodaří“ s prostředky řádově stamilionovými? Tlačte na to, aby takový rejstřík byl zaveden co nejdříve!

Těšíme se, až se začne práce na zákonu, který zavede povinnost zveřejňovat základní údaje o hospodaření neziskových organizací, které přijímají peníze z veřejných rozpočtů a nebo využívají zákonem stanovených úlev při přijímání darů od třetích osob. Rádi pak zveřejníme údaje o našich ročních rozpočtech řádově desetitisícových, max. statisícových, a údaje o našich dárcích.