25.10.2006

Josef Štogr - úvodní materiál k semináři Hodnocení přínosů filantropie

Několik mých textů, které se „sešly“ v tomto sborníku, jsou jen dílčí sondy do zajímavého a rozsáhlého tématu: hodnocení je na jednu stranu tématicky vázáno k hodnotě a zhodnocování, latinský kořen napovídá nějaké změně v poloze, ve starých slovnících je vyloženo jako odhadování ceny. Jak hodnotit změnu, to, co už se stalo? Jak hodnotit situaci, abychom se mohli co nejlépe rozhodnout? Jak hodnotit, abychom si mohli vybrat? Možných otázek je celá řada a v některých ohledech se velmi liší. Liší se i přístup v jednotlivých zde uvedených textech.

První sonda či spíše esej zkoumá obecné požadavky na hodnotitele, činí to způsobem, který pootevírá rámec, ve kterém je možné hodnocení chápat nejen jako způsob získávání poznatků o předmětu našeho zájmu, ale ukazuje hodnocení jako specifický způsob vztahu ke světu.

Druhá sonda se ptá na okamžiky, kdy je podstatné volit, nevratně volit. Správné hodnocení tedy směřuje k rozpoznání situace. Pak je možná chyba nebo zanedbání víceméně fatální, i pouhé opomenutí může mít zásadní dopad na to, co se nás týká. Proto je uzavřené hodnocení v předem zadaném systému vždy vhodné doplnit ještě něčím navíc.

Třetí sonda pak otevírá problém hodnotitele jako profesionála - tedy toho, kdo je a nebo by měl být specialista a odborník na hodnocení. Jaké je jeho zadání, jeho odpovědnost, co je vlastně hodnocení za profesi.

Můj příspěvek pak doplňují některé příležitostné texty, přepracované pro tuto příležitost a vycházející z dříve konaných přednášek nebo školení. Ve všech případech jde o náčrty, spíš než o ucelená pojednání nebo kazuistiky. Všechny tyto texty jsou jen ukázkami, malým zlomkem z materiálu, který je připraven pro komplexnější publikaci o hodnocení, na kterou doposud nedošlo – kvůli nedostatku času, škrtům v rozpočtech grantů a nebo také proto, že ještě nenastal její čas.