Členění na programové bloky je orientační -  potřebovali jsme si sami udělat ve starších věcech nějaký „přehled“. Ale je nám jasné, že blok komunitní nadace úzce souvisí s Programem aktivity (ten je jako „živý“ na těchto stránkách veden samostatně), legislativa týkající se občanského zákoníku souvisí se sdružováním občanů, nadacemi atd. – žádné přesné hranice vytýčit (a už vůbec ne nalézt) nejdou a tak můžeme čtenáři doporučit, aby při hledání navštívil také „související témata“.