Asociace komunitních nadací začala na výroční konferenci v Písku 29.-30.11.2012 řešit reálný dopady celé řady ustanovení, které se mohou často zcela neočekávaně dotknout práce nadací. Ukazuje se, že širší souvislosti a praktický dopad nikdo v okamžiku, kdy byla ustanovení formulována, nepromýšlel a nepředvídal. Do hry totiž vstupuje spousta proměnných a velmi složitý komplex zákona bude třeba „napasovat“ na právní realitu, zejména na existující praxi existujících právnických osob.
Především se nadace v nové podobě „vrátí“ do velmi široké škály možných podob, a tedy v jistém smyslu do stavu, který jsme znali před rokem 1997. Zůstává jen povinnost nadačního jmění pro nadace, ale i to lze snižovat a dokonce převést nadaci na nadační fond. Budeme s tak nepřehledným polem umět zacházet? Patrně se tím značně zproblematizuje dárcovství, protože budou vznikat nadace, které již nebudou zcela samozřejmě nositeli jednoznačného a neměnného „veřejného“ poslání. Nadace i nadační fondy budou moci podnikat, stanou se standardními účastníky soukromoprávních vztahů. Jistě, tak je tomu ve většině zemí západního světa. Ale bude to nezvyk a je dobré se na tuto situaci připravit.
Nadace se budou muset rozhodnout, volit. Něco se dá udělat jen do účinnosti OZ, něco je dobré mít připraveno hned poté, je třeba veřejně deklarovat svoje postoje… Výrazně se zmenší okruh činností, kde to půjde „samo“. To je jen apel na ty, kdo odpovídají za na nadace, za neziskové organizace, jejichž povaha se nezmění, jen budou považovány za něco, čím nejsou, atd. Čeká nás velmi zajímavé období, do kterého vstupuje většina aktérů celkem bezstarostně – a většina bez přípravy a bez rozmyslu. Ale kdo ví, řeknou si pragmatici. Třeba bude účinnost OZ ještě odložena, nač stahovat kalhoty, když brod je daleko…  Máme tradici státu, v němž účinnost některých zákonů byla tak dlouho odkládána, až stát zanikl. I na to se dá spoléhat.