aktualizace duben 2015

Nett existuje už deset let. Při přípravě tohoto webu okolo r. 2010 jsme řešili především to, jak uspořádat velké množství různorodých analýz, výstupů z projektů, studií a textů, které za tu dobu vznikly. Šlo nám hlavně o to, aby běžný uživatel snadno a rychle našel, co ho zajímá a aby bylo zřejmé, kdo jsme a co děláme.

Think tank jsou spojité nádoby myšlení. To je hezký obraz, který jsme použili v úvodním prohlášení, ale co to vlastně znamená? Think tanky se vyvinuly zejména v USA, kde se společenské analytické a teoretické myšlení ne vždy formuje v prostředí universit. Pro špičkové americké university to neplatí, ale jinak by se dalo říci, že think tanky někdy jsou méně závislé na „středním proudu“, který mnohdy vyplývá z povahy akademického provozu, z citační nebo i z myšlenkové setrvačnosti, závislosti na obecně přijímaných klišé. To je až příliš typické pro naše akademické instituce. Stejná úpadkovost charakterizuje i většinu think tanků v České republice.

V pojetí Nettu think tank vytváří myšlenkové zázemí tím, že propracovává jasně vymezená myšlenková východiska, z nich formuje zadání pro své výzkumy a analýzy; v jejich rámci se orientuje při interpretacích a evaluacích. Nett za dobu své práce ukázal, že takovou jednotnou výchozí platformu má a že je to východisko dostatečně široké, nikoli schematické nebo ideologické.

Ať již jde o komentáře k zákonům nebo o vlastní analýzy (např. práce o povaze právnických osob), práce v rámci Asociace komunitních nadací nebo problematika sociálních služeb jsou východiska Nettu konzistentní a přitom dostatečně široká. Nett systematicky rozvíjí vlastní evaluační a interepretační „školu“ a především v právě probíhajícím programu „Aktivity“ zabírá jako své téma široký okruh základních lidských aktů a jednání, které úzce souvisí s povahou veřejného jednání a formace člověka jako odpovědné osoby.

Nett není uzavřený. Spolupracujeme s řadou osobností neziskového sektoru a veřejného života a vítáme zájem o spolupráci. Zachovává si ale nezávislost, a proto je většina jeho projektů nízkorozpočtová. První a poslední pokus o získání grantu z evropských fondů skončil tím, že Nett odmítl podepsat smlouvu, která se lišila od schváleného projektu a vrátil prostředky dárci. Programy a projekty Nett zpravidla nesedí do vyhlašovaných témat.

Jedno z aktuálních témat, které Nett rozpracovává, bylo již na počátku součástí programu „Bílá místa“, dále pak mj. v mezinárodním kontextu s neformální skupinou konzultantů a výzkumníků ze Slovenska, Maďarska a Rumunska s názvem Demižon je otázka lídrovství. Jako lídr může být vnímán člověk úspěšný, ten, kdo má moc a vliv, kdo se dovede svézt na vlně. Nebo je jako lídr vnímán spíš ten, kdo není vláčen společenskými procesy, manipulacemi, ten, kdo má nepřímý, formativní vliv. Nettu je bližší druhá varianta.

Nedostatek vzorů a jistá kulturní a společenská vyčerpanost vede k tomu, že se nyní téma lídrovství stává „módním“. Na přístupu Nettu se ale nic nemění. Nehledáme nějaké laciné řešení, které nějak ošálí faktický rozpor mezi dogmaticky vyžadovanou společenskou egalitou a novým pojetím lídra a jeho specifické společenské role.