Kreativní akt se dá jen obtížně zachytit: v okamžiku, kdy nastane ho zachytit neumíme, protože už máme to, co vzniklo a do té doby ho nemáme, protože netušíme, co vznikne ani kdy to vznikne.

Kreativní akt v sobě obsahuje otevřenost budoucího právě v tom, že do budoucího cosi vkládá, vnáší, vytahuje na světlo to, co vzniknout mohlo, ale nemuselo.

Umíme samozřejmě mluvit o okolnostech, o prostředí, o náladách, o konstelacích a o situacích, ve kterých máme na kreativní akt „políčeno“, ve kterých popouštíme uzdu fantazii a otevíráme se imaginaci… Jenže takové situace  mohou přinést radost ze stvoření nového stejně tak jako beznaděj prázdnoty.

Při zkoumání kreativních aktů se můžeme vydat dvěma směry: ohledávat imaginaci a vše to, co zvyšuje pravděpodobnost, že se do světa cosi „vlomí“ nebo sledovat běžný život v tom, jak se při řešení obvyklého dostává do světa nápad – krok stranou, který přináší něco zcela nového.

Aniž bychom se vzdávali sond do kreativity všeho druhu, zaměřujeme se v projektu Nett především na nápad. Tedy takový akt, který se dá postavit vedle daru, skutku pomoci, kroku do světa, veřejného jednání – tedy který můžeme snadno ukázat jako jednání, které ze své povahy nemá nic společného s kontraktem.

Pro tento projekt v rámci programu Aktivity hledáme spolupracovníky a  dárce a těšíme se, že se konference k tomuto tématu povede alespoň tak, jako ke Kroku do světa. Už máme nějaké nápady...