V rámci Programu Aktivity vyhlašujeme jednotlivé projekty ve spolupráci s konkrétními partnery, kteří se prakticky zabývají zvoleným tématem a zároveň jsou ochotni se finančně podílet na realizaci dílčího projektu. Postup v jednotlivých projektech je vždy předmětem dohody mezi Nett a příslušným partnerem.

Každý projekt programu Aktivity staví především na znalostech těch, kdo se danou problematikou zabývají v praxi, tzn. lídrů neziskových organizací, konzultantů, zaměstnanců v oboru atd. Přitom preferujeme dva způsoby práce – rozhovory a interaktivní model, kdy oslovená osoba reaguje na určité tvrzení, hodnotí je, formuluje varianty apod. Výstupem konkrétního programu v rámci „Aktivit“ je pak zpravidla setkání, menší či větší pracovní konference, na které účastníci projektu prezentují nejrůznější dílčí a shrnující příspěvky na dané téma. Setkání doplňuje zveřejnění písemných výstupů na webové stránce, různé typy tiskových materiálů.

Cílem je provázat tímto způsobem různé okruhy, cílové skupiny (např. zájemce o problematiku daru a okruh lidí aktivních v sociální oblasti při prvních dvou projektech).

Program Aktivity se tak může rozvíjet i bez nějaké masivní podpory jednoho sponzora nebo grantového programu a je svým způsobem „nezávislým“ projektem Nettu. Podílet se na něm, a spolufinancovat jeho jednotlivé projekty a dílčí kroky mohou různé typy subjektů, i „drobní“ dárci.