Používejte naše materiály, které najdete na našem webu, nebo si o ně napište - řada věcí existuje v tiskové podobě, a na rozdíl od jiných nikterak nebráníme tomu, aby se naše výstupy volně šířily – v lepším případě s uvedením zdroje.
Chcete-li nám nabídnout spolupráci, budeme rádi, samozřejmě podle naších aktuálních časových možnosti a finančního zajištění.
Chcete-li nás podpořit finančně, můžete nám poslat finanční dar – prosíme však, aby nebyl anonymní. Vždy zároveň pošlete dopis nebo mail, aby byla platba identifikována podle dárce, jinak ji budeme nuceni vrátit.
Číslo bankovního účtu: 2300384551/2010