Masaryk tvrdil Američanům, že mu jde o independence (nezávislost), ale šlo mu o samostatnost, a tu od „mocností“ dostal. Příští dvě desetiletí pak ukázala, že takto chápaná a darovaná samostatnost je nesmysl. Američané naopak od počátku věděli, co je to nezávislost, a tak ji veřejně deklarovali a pak vybojovali. Deklarace je nesmírně zajímavý akt – ale jak ho pojmout? V rámci programu Aktivity se na to chystáme a hledáme partnery a finanční zdroje.