září 2010

Nett o.s. vyhlašuje v rámci programu Aktivity ve spolupráci s knihovnou Libri Prohibiti projekt:

Význam slibu

Slib může být brán jako pouhý právní akt – a pak je zajímavý jen v míře, v jaké je vynutitelný, v jaké zakládá cosi jako právní nárok druhé osoby. Ale takový slib nás nemusí zajímat, naopak, zajímá nás slib, kterým váže člověk sám sebe, kterým se vztahuje k vlastní budoucnosti a k tomu, čím bude  nadále řídit svoje jednání. Takový slib je také závazkem, ale chápaným ve zcela jiném významu, ve zcela jiném pojetí práva. Je závazkem, kterým se člověk vztahuje nikoli k nějaké náhodné konstrukci pozitivního práva (parlament si může někdo odhlasovat „jak chce“ a na můj slib to nemá vliv), ale které se vztahuje k tomu, co slibujícího přesahuje ve zcela jiném rozměru.

Právě takový význam slibu nás zajímá a  právě proto se v projektu, který je součástí „Programu Aktivity“, ptáme na význam takového slibu. Program Aktivity vytváří širší rámec pro otázky související s odpovědným jednáním osob otevřeným do budoucnosti, umožňuje vnímat reálná rozhodnutí, ve kterých nejsme motivováni pouze zištně, a vyložit je v kontextu obdobných jednání a činů.

V tomto případě se zaměřujeme také na konkrétní dopady „složeného slibu“ s přednostním zaměřením na to, jak slib jako takový ovlivnil jednání skautů, kteří se již od samého nástupu komunistů k moci ocitli v opozici proti  režimu. S tím souvisí i podoba skautského slibu, která se stala v mnohém příčinou konkrétních sporů  nedořešených dodnes.

Cílem Nett není v tomto smyslu hledat nápravu nebo nějaké „vyřešení“,  pouze co nejvíce vytěžit z praktické zkušenosti skautů v uplynulých desetiletích, s přihlédnutím k jiným   podobám slibu, např. řeholním ale i světským, ukázat jeho význam, souvislosti s jinými okruhy jednání.

Partner projektu, knihovna Libri Prohibiti, se zaměří na přímé využití sebraného materiálu, především z orální historie, listinné i obrazové dokumentace a připraví putovní výstavu s mezinárodním přesahem. Projekt bude provázet řada setkání a vyvrcholí v prvním čtvrtletí 2011 tematicky zaměřenou mezinárodní konferencí v Praze.

Další informace budeme průběžně zveřejňovat na www.ttnett.cz. Pokud vás téma zajímá, napište nám. Těšíme se na vaše podněty, komentáře a účast v projektu.

 

Jan Kroupa a Josef Štogr