Nett vydal  v rámci řady programu Aktivity sborník „Veřejné jednání, veřejná prospěšnost“ a tím formálně ukončil tento projekt. Sborník přesahuje dál a jinam, než zasahoval záběr projektu, protože bylo aktuálně potřeba soustředit síly k obhajobě přijatelného přístupu k tématu, které je pro řadu organizací klíčové.
Sborník tak v jistém smyslu uzavírá jeden okruh tázání, ale otevírá jinou oblast, praktické práce s tím, co vyplývá ze schválené legislativy.

Občanský zákoník předpokládá návazný zákon, který naváže na základní formulaci a bude se zabývat podmínkami, které mají splňovat organizace, které budou chtít být zapsány do státem vedeného seznamu veřejně prospěšných organizací. O jeho podobu se nyní bude „hrát“. Je tedy důležité, zda a jak funkční se vytvoří širší platforma spolupracujících organizací, které se budou na tvorbě zákona podílet a budou se tímto tématem hlouběji zabývat. Nett v tomto smyslu nabízí svoje profesionální služby.