Program Aktivity - základní informační materiál

NETT vydává obsažnější vstupní text k programu Aktivity, který nabízí základní myšlenkový půdorys programu.

Kvalita života

Cílem komunitních nadací je zvyšovat kvalitu života, a tak se samozřejmě AKN zaměřuje též na to jak nejlépe kvalitu života uchopit, jak jí rozumět, a samozřejmě také jaké nástroje při podpoře „zlepšování kvality života“ použít.

Výstup legislativního projektu Problematika právní úpravy právnických osob

Výstup legislativního projektu Problematika právní úpravy právnických osob, který obsahuje shrnutí diskuse a základní teze k návrhům právních úprav ke všem typům právnických osob, které se podílejí na aktivitách ve veřejném prostoru.

Sborník První slovo platí, druhý leze z gatí

S podporou Nadace VIA jsme vydali sborník První slovo platí, druhý leze z gatí, který je výběrem dokumentů z diskuse o veřejné prospěšnosti a rekodifikaci občanského zákoníku z let 1999 až 2005.

Skutek pomoci – sborník z konference

Před nedávnem otevřel Nett téma "pomoc druhému" a na tento akt či pojem pohlédl i očima třiceti osobností z neziskového sektoru. Sborník z konference v Třemošné dne 12.3.2010 shrnuje výstupy rozhovorů a dotazníků, které na základě přemýšlení o tomto tématu vznikaly.

Sborník Vůle dárce

Pro konferenci v rámci projektu Vůle dárce, kterou pořádal Nett společně a Asociací komunitních nadací, byl připraven sborník, který je pro zájemce zdarma k dispozici, případně si napište. Pdf si můžete stáhnout zde:

Naše začátky

O našich začátcích nejlépe svědčí první větší projekty, zejména program „Bílá místa neziskového sektoru“.

Bílá místa  a slepá skvrny sítnice

Zajímalo nás to, co je skryto, protože se vymyká běžnému provozu, zajímaly nás zdánlivě jednoduché věci, které ale nikdo nedotáhne  o kousek dál, výš, aby se mohl z nečekaného místa rozhlédnout… To vše jsme považovali za naše téma, viděli jsme, že v jiných zemích je neziskový sektor jiný, dynamický, rozrůzněný, zajímavé pro nás bylo srovnání se Slovenskem, kde jsme jako analytici a evaluátoři občas pracovali, vzory z USA, kde je zcela jiná tradice nejen co se týče vlastních aktivit člověka ale i ve veřejné správě, britské zkušenosti s komunitním plánováním, které bylo převedeno do našich podmínek přinejmenším „nešťastným“ způsobem aj. – podnětů bylo hodně.

Veřejné jednání a obecný prospěch v perspektivě 1.června

Vstupy v diskusích, kde se hovoří o „prospěšností pro většinu“, jsou od počátku značně nepřehledné a  často nekonzistentní. Pokusme se rozplést o co tu jde, jaká jsou východiska diskuse.