Občanský zákoník: nadace, fondy, přechodná ustanovení

Asociace komunitních nadací začala na výroční konferenci v Písku 29.-30.11.2012 řešit reálný dopady celé řady ustanovení, které se mohou často zcela neočekávaně dotknout práce nadací. Ukazuje se, že širší souvislosti a praktický dopad nikdo v okamžiku, kdy byla ustanovení formulována, nepromýšlel a nepředvídal. Do hry totiž vstupuje spousta proměnných a velmi složitý komplex zákona bude třeba „napasovat“ na právní realitu, zejména na existující praxi existujících právnických osob.

Občanský zákoník bez právníků

Tak a podobně se jmenuje několik pracovních seminářů, které připravil Nett ve spolupráci s některými organizacemi, například s Nadací Veronica v Brně, Komunitní nadací Blanicko-Otavskou v Písku, s Remediem a s Českým centrem fundraisingu v Praze.

Nápad jako kreativní akt

Kreativní akt se dá jen obtížně zachytit: v okamžiku, kdy nastane ho zachytit neumíme, protože už máme to, co vzniklo a do té doby ho nemáme, protože netušíme, co vznikne ani kdy to vznikne.

Veřejný rejstřík občanských sdružení?

„Samozřejmě, vždyť je to v novém občanském zákoníku od počátku r. 2014“… myslí si ti, kdo jeho přípravu alespoň částečně sledovali. Ale pozor, MVČR si svého „temného kouta“ velmi cení a  jako už po desetiletí se snaží i teď vznik rejstříku občanských sdružení a spolků oddálit. A tak si v  OZ vymohla přechodné ustanovení, že pokud do doby účinnosti rejstřík nevznikne, povede MVČR dál „svoji“ evidenci občanských sdružení a spolků. A hned nastoupilo do ofenzívy a  v rámci přípravy zákona o veřejných rejstřících navrhuje, aby se… rejstřík občanských sdružení v realizaci odložil.

O co jde ve schválené definici veřejné prospěšností?

Pro základní informaci: veřejná prospěšnost je v OZ pojmově vymezena velmi široce, zákonodárce akceptoval, že stát nemůže v posledku rozhodovat, která organizace a kdy se podílí na veřejně prospěšných činnostech. V § 146 je proto definováno, že veřejně prospěšná je každá právnická osoba, která v souladu se svým posláním přispívá k naplňování veřejně prospěšných cílů, a nejsou zde stanovena žádná vnější kriteria, která by opravňovala někoho třetího, aby o veřejné prospěšnosti kteréhokoli subjektu rozhodoval. Jedinými formálními znaky, které musí splnit taková právnická osoba, která o sobě bude prohlašovat, že je veřejně prospěšná, je bezúhonnost osob ve vedení, „čistý“ původ majetku a přiměřené hospodaření.

Veřejné jednání, veřejná prospěšnost

Nett vydal  v rámci řady programu Aktivity sborník „Veřejné jednání, veřejná prospěšnost“ a tím formálně ukončil tento projekt. Sborník přesahuje dál a jinam, než zasahoval záběr projektu, protože bylo aktuálně potřeba soustředit síly k obhajobě přijatelného přístupu k tématu, které je pro řadu organizací klíčové.
Sborník tak v jistém smyslu uzavírá jeden okruh tázání, ale otevírá jinou oblast, praktické práce s tím, co vyplývá ze schválené legislativy.

Vážení, setkali jsme se již opakovaně s dotazem

Vážení,
setkali jsme se již opakovaně s dotazem, proč nezveřejňujeme na tomto webu svoje výroční zprávy. Je to prosté. Nett se řadí mezi jednu z organizací s největším podílem dobrovolné práce, kterou pro výroční zprávu nechceme kvantifikovat. Zajímají vás údaje o našem hospodaření?

Veřejná prospěšnost

9.11. 2011 byla sněmovnou schválena rekodifikce OZ, legislativní proces samozřejmě pokračuje, nyní se k věci vyjádří senát. V souvislosti s aktivitami, na kterých se podílela řada organizací a střešních asociací a které byly zveřejňovány i na této stránce, je vhodné ukázat na poměrně významné změny, které plynou z výsledné podoby paragrafů upravujících nově zaváděnou veřejnou prospěšnost.

Liška Ryška a "pomocník"

Václav Beneš Třebízský, pohádky,  O třech synech králových

Ukázka z pracovního jednání

Bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami…

pohádka může začínat a končit, protože na začátku a na konci je „jen“ běžný „běh věcí“, protože „pokud nezemřeli, žijí tam dodnes“. Jen vlastní příběh je trochu jiný než příběh náš, je jiný v reáliích, v povaze osob, které do příběhu vstupují, v tom, že jsou zde „čisté“ příklady dobroty i zloby, hamižnosti, pýchy atd. Co se však opakuje, je naše nedůvěra, slabost,  nadbytečné sebevědomí.

Krok do světa

jak to začalo

O tom, že se Program Aktivity dobře rozvíjí, svědčí skutečnost, že se na konferenci  „Skutek pomoci“ v Třemošné  v březnu 2010 zrodil námět na další projekt  v rámci tohoto programu. Jeho název je Krok do světa a  podtitul „nekorektní pohádkový svět od Hloupého Honzy po Tolkiena“.