Tiskové prohlášení k vládnímu návrhu ustanovení o veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku

Nett se spolu s mnoha dalšími neziskovými subjekty podílel na vytvoření prohlášení k návrhu úpravy veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku. Je to poprvé, kdy se u nás zformovala široká platforma organizací aby veřejně intervenovala proti navrhované legislativě a také proti netransparentnosti procesu, ve kterém závěrečné znění návrhu vznikalo. (viz příloha) Tisková konference k tomu se bude konat 21.6. 2011 v 10.00 na adrese Drtinova 10, Praha 5.
Více informací k této tématice na této stránce, viz např. program Aktivity - veřejné jednání (http://www.ttnett.cz/menu/verejne_jednani) , programové bloky Občanský zákoník (http://www.ttnett.cz/menu/obcansky_zakonik) a v knize První slovo platí (http://www.ttnett.cz/prvni_slovo_plati)

 

Mezinárodní konference Význam slibu

se bude konat v úterý 26. dubna od 9.00 do 19.30 v knihovně Libri prohibiti, Senovážné nám. 2, Praha 1 za účasti skautů z ČR, Slovenska, Polska a Maďarska. Zároveň tu probíhá výstava "Slibuji na svou čest: význam skautského slibu" a v 17 hodin bude uveden stejnojmenný sborník.

Výstava "Slibuji na svou čest: význam skautského slibu"

bude zahájena ve čtvrtek 7. dubna v 18 hodin v knihovně Libri prohibiti, Senovážné námě. 2, Praha 1

Nett prezentoval svoje stanovisko k výkladům MV ČR ve věci podnikání občanských sdružení.

A podílel se na setkání k „Aktuální legislativní situaci neziskového sektoru v ČR“ pořádané Spiralis o. s., za podpory Velvyslanectví USA.

Webové stránky k Významu slibu

http://slib.wz.cz

byly doplněny o řadu reakcí a textů, které jsme obdrželi po prvních dvou pracovních setkáních zástupců skautských organizací a sdružení v knihovně Libri prohibiti v projektu "Význam slibu".

Mezinárodní konference Význam slibu

se bude konat v úterý 26. dubna 2011 od 10 hodin v knihovně Libri prohibiti, Senovážné náměstí 2, Praha 1

Slibuji na svou čest

Třetí pracovní setkání na téma Význam slibu: "Slibuji na svou čest" se bude konat v úterý 22. únoru 2011 od 18 hodin v knihovně Libri prohibiti, Senovážné náměstí 2, Praha 1.

Výroční setkání s NETT, které se uskuteční v Americkém centru, Tržiště 13, Praha 1 v pátek 21.1.2011 od 2 do 4 odpoledne.

Milé kolegyně, milí kolegové,
rok se s rokem sešel a NETT má za sebou další rok práce a dobrodružství - v pořadí šestý.

Letos jsme se věnovali téměř výhradně projektům v rámci našeho široce rozkročeného programu Aktivity, který se zabývá různými dílčími tématy spojenými s formativním a tvořivým jednáním ve veřejném prostoru.Po*Vůli dárce* a *Skutku pomoci* jsme věnovali pozornost *Veřejnému jednání a obecnému prospěchu*, *Významu slibu* a *Kroku do světa*.

Význam slibu II.

Druhé setkání k projektu Význam slibu s tématem "Slib - plnění povinností" se bude konat v knihovně Libri prohibiti v úterý 11. ledna 2011 od 18 hodin.

Webové stránky k Významu slibu

Ve zkušebním provozu byly spuštěny stránky http://slib.wz.cz, vztahující se k programu Aktivity: Význam slibu. Zaměřeny jsou na skautský slib, obsahují aktuální informace k projektu běžícímu v knihovně Libri prohibiti a texty k tématu.