Vložen nový článek: CEE Trust po mnoha letech končí své působení ve střední a východní Evropě

Bilance a hodnocení programu, ve kterém zazněl i kritický hlas NETT.

Vložen nový článek: Občanský zákoník: nadace, fondy, přechodná ustanovení

Článek se týká výroční konference Asociace komunitních nadací, která se konala v Písku 29.-30.11.2012.

Veřejná prezentace činnosti a výsledků práce Nett se konala v pondělí 23.1.2012

Veřejná prezentace činnosti a výsledků práce Nett se konala v pondělí 23.1.2012 se od 15 do 17 hodin v Americkém centru, Tržiště 13, Praha 1, na to volně navazovala neformální rozprava v Mlýnské kavárně na Kampě.
Představen byl především sborník „Veřejné jednání, veřejná prospěšnost“, který se mj. zabývá tématem nově právně zakotveným v čerstvě schváleném občanském zákoníku ve znění, na jehož formulaci měl Nett svůj podíl.

Výroční setkání NETT 23.1. 2012

Milí přátelé,

NETT ukončil už sedmý rok činnosti.

Pokud vás zajímá, čím jsme se minulý rok zabývali, přijďte si s námi popovídat na pravidelné výroční setkání NETT. Určitě bude řeč o Významu slibu, o Kroku do světa, o novém občanském zákoníku, o schválené podobě ukotvení veřejné prospěšnosti a o přípravě zvláštního zákona o veřejné prospěšnosti a o mnohém dalším. Ke všem uvedeným tématům pro vás máme připravené sborníky.

Pracovní setkání Nett k tématu Krok do světa se uskutečnilo 23.9.2011 v Třemošné u Plzně v domě Exodus.

Pohádky přilákaly účastníky i z Královehradeckého kraje, z Vlašimska a Voticka

Hlavním diskutovaným tématem se nakonec stala postava „pomocníka“ a „skutečnost pohádkového“. Všechny materiály projektu budou uveřejněny ve sborníku, který již připravujeme, bude vydán řádově během měsíce.

Otevřené pracovní jednání k projektu Krok do světa se bude po celý den konat v Třemošné, Dům Exodus (U kapličky 51) v pátek 23.9.2011.

Jsou zváni všichni, kdo se zabývají  pohádkami a zejména motivem odchodu do světa a návratu z něho. Zájemce prosíme aby se z organizačních důvodů přihlásili mailem.