Vložen nový článek: Občanský zákoník: nadace, fondy, přechodná ustanovení

Článek se týká výroční konference Asociace komunitních nadací, která se konala v Písku 29.-30.11.2012.

Veřejná prezentace činnosti a výsledků práce Nett se konala v pondělí 23.1.2012

Veřejná prezentace činnosti a výsledků práce Nett se konala v pondělí 23.1.2012 se od 15 do 17 hodin v Americkém centru, Tržiště 13, Praha 1, na to volně navazovala neformální rozprava v Mlýnské kavárně na Kampě.
Představen byl především sborník „Veřejné jednání, veřejná prospěšnost“, který se mj. zabývá tématem nově právně zakotveným v čerstvě schváleném občanském zákoníku ve znění, na jehož formulaci měl Nett svůj podíl.

Výroční setkání NETT 23.1. 2012

Milí přátelé,

NETT ukončil už sedmý rok činnosti.

Pokud vás zajímá, čím jsme se minulý rok zabývali, přijďte si s námi popovídat na pravidelné výroční setkání NETT. Určitě bude řeč o Významu slibu, o Kroku do světa, o novém občanském zákoníku, o schválené podobě ukotvení veřejné prospěšnosti a o přípravě zvláštního zákona o veřejné prospěšnosti a o mnohém dalším. Ke všem uvedeným tématům pro vás máme připravené sborníky.

Pracovní setkání Nett k tématu Krok do světa se uskutečnilo 23.9.2011 v Třemošné u Plzně v domě Exodus.

Pohádky přilákaly účastníky i z Královehradeckého kraje, z Vlašimska a Voticka

Hlavním diskutovaným tématem se nakonec stala postava „pomocníka“ a „skutečnost pohádkového“. Všechny materiály projektu budou uveřejněny ve sborníku, který již připravujeme, bude vydán řádově během měsíce.

Otevřené pracovní jednání k projektu Krok do světa se bude po celý den konat v Třemošné, Dům Exodus (U kapličky 51) v pátek 23.9.2011.

Jsou zváni všichni, kdo se zabývají  pohádkami a zejména motivem odchodu do světa a návratu z něho. Zájemce prosíme aby se z organizačních důvodů přihlásili mailem.

Tiskové prohlášení k vládnímu návrhu ustanovení o veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku

Nett se spolu s mnoha dalšími neziskovými subjekty podílel na vytvoření prohlášení k návrhu úpravy veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku. Je to poprvé, kdy se u nás zformovala široká platforma organizací aby veřejně intervenovala proti navrhované legislativě a také proti netransparentnosti procesu, ve kterém závěrečné znění návrhu vznikalo. (viz příloha) Tisková konference k tomu se bude konat 21.6. 2011 v 10.00 na adrese Drtinova 10, Praha 5.
Více informací k této tématice na této stránce, viz např. program Aktivity - veřejné jednání (http://www.ttnett.cz/menu/verejne_jednani) , programové bloky Občanský zákoník (http://www.ttnett.cz/menu/obcansky_zakonik) a v knize První slovo platí (http://www.ttnett.cz/prvni_slovo_plati)