Serie článků o novém postavení občanských sdružení

Právě jsme vyvěsili první ze série článků, které se zabývají souvislostmi okolo nového postavení občanských sdružení. Články budou vycházet na těchto stránkách na pokračování. Protože na různých webech lze nalézt řadu mylných, zmatených a nebo přímo zavádějících informací, začínáme materiálem, který shrnuje nejčastější omyly a chyby.

Setkáním na ČRDM 11.9.2014 jsme zahájili projekt podpořený nadací VIA týkající se nové legislativy pro občanská sdružení.

Zápis z kulatého stolu na téma:
Občanská sdružení a spolky po účinností NOZ
ČRDM, 11.9.2014
 

Pozvánka na diskusi u kulatého stolu 11.9. 2014: Občanská sdružení, spolky a nový občanský zákoník

Dovolte, abychom vás jménem NETT, o.s. pozvali na diskusi představitelů neziskových organizací a těch, kdo se v neziskových organizacích zabývají právní problematikou, u kulatého stolu:
Občanská sdružení, spolky a nový občanský zákoník

Nadace Via podpořila realizaci projektu Nett „Občanská sdružení po účinnosti nového občanského zákoníku“.

Budeme se věnovat především aktuálním problémům při výkladu přechodných ustanovení občanského zákoníku, ale i nejrůznějším nástrahám, které v sobě nese proces přizpůsobování vnitřních dokumentů občanských sdružení podmínkám občanského zákona atd.

Nett napsal otevřený dopis

Nett napsal otevřený dopis představitelům asociace, která sama sebe nazvala „Asociace veřejně prospěšných organizací“. Tento dopis podpořily i další významné subjekty neziskového světa, Nadace Via a České centrum fundraisingu. Diskuse o tom probíhá na stránkách http://www.transformace-obcanskeho-sektoru.cz

Postavení občanských sdružení po 1. 1. 2014

Nett o.s. byl ve své práci, zabývající se postavením občanských sdružení po nabytí účinnosti občanského zákoníka, podpořen grantem Nadace Via. O prázdninách, ale hlavně po nich, se proto budeme zabývat jednak reálnými problémy, které občanská sdružení mají, a procesy, kterými procházejí. Stále ještě se totiž setkáváme se zcela nereálnými názory a představami a dokonce i se snahou o manipulace. Některé materiály k tomu zveřejníme v nejbližších dnech.

Svéprávnost

Nett, který se zabýval především povahou transformovaných osob, připravil další „produkt“, krátkou přednášku s diskusí se studijním textem, která se zabývá novým pojmem SVÉPRÁVNOST

Příjmy spolků v hlavní činnosti

Čekají nás nové volby do poslanecké sněmovny a nikdo si dnes nedokáže představit její složení, ani to, zda na poslední chvíli neodloží účinnost již schváleného občanského zákoníku. Nicméně pro všechna občanská sdružení platí, že jim běží poslední měsíce, ve kterých mohou rozhodnout o své budoucí podobě. Nett se samozřejmě snaží být „uprostřed dění“, viz webové stránky Transformace občanského sektoru.
Pro ty, kdo se chystají pokračovat dál jako občanská sdružení považovaná za spolky, je významné stanovisko týkající se náhodných a nenáhodných příjmů.

Poskytujeme poradenství a pomoc při změnách

Protože se čas krátí a některé kroky mohou občanská sdružení provést jen do konce roku, spojil se Nett se spřátelenou advokátní kanceláří Kučera and Associates, aby takto jejím prostřednictvím mohl poskytovat právní služby a poradenství resp. podílet se na tom.
Celý projekt je samostatně představován na stránkách
www.transformace-obcanskeho-sektoru.cz

Slyšíte, klepe! (Občanský zákoník před dveřmi)

Ač je hodnocení nového OZ z různých stran rozepjaté ve škále od nebetyčné chvály po jednoznačné odmítnutí, jedno je podstatné: na nový kodex soukromého práva budou muset nějak reagovat všichni – a kdo nebude reagovat s rozmyslem a s porozuměním tomu „o co jde“, bude reagovat v donucení, ex post.