10.6.2010

Krok do světa je událost – jednání které má svůj specifický význam, ať už se jedná o krok na cestě k dospělosti, a nebo o krok na cestě vyhnance nebo exulanta. Rozhodnutí takový krok udělat je spojeno s podstatnými vazbami člověka do minulosti a  vyhlídkami do budoucnosti a  také vzhledem k existujícím vztahům i k tomu, co se otevírá jako nové, neznámé.

Klíčové je, že opět stojíme před problematikou jednání, které je právě v tomto kontextu zjevně nezajištěné, a  specificky pro projekt „krok do světa“ doplněné ještě o jeden atribut – zajímá nás takové jednání, které je „nezištné“.

Forma pro tento projekt byla zvolena na konferenci v Třemošné – protože jde o typický příběh Českého Honzy nebo Tolkienova Bilbo Pytlíka,  budeme se snažit nalézat a přemýšlet nad pohádkami, které motiv kroku do světa ukazují – a budeme si s nimi také trochu hrát, a necháme se jimi vést. To může být v našem příliš formalizujícím světě osvobodivé, pohádky nabízejí podivný nekorektní svět, se kterým jinak pro spoustu společensky tabuizovaných témat už vlastně nemáme přímou zkušenost. V pohádkovém světě se setkáváme s dobrem a zlem, ale také s tím, co je nepochopitelné, co vstupuje do hry jako neznámá a nijak neodůvodněná síla nebo smysluplný zásah „shůry“, není zde náhoda, která na nás číhá v reálním „fungujícím“světě na každém kroku. Pohádky vypráví to, co je k příběhu potřeba vědět, a nikdo se nepozastavuje nad tím, že je to bizardní.

Právě proto jsme považovali za významné doplnit program Aktivity o tuto polohu. Znáte-li tedy nějakou pohádku, která otevírá  téma nezištného a nezajištěného jednání a jste-li schopni ji v tomto smyslu interpretovat, je to nejlepší způsob, jak se do práce na tomto projektu zapojit. Zároveň se obracíme na všechny zájemce o tento projekt s výzvou, aby zvážili možnosti přispět finančně na realizaci tohoto projektu případně pomohli se získáním zdrojů na tento projekt od individuálních dárců.

Připadá nám vhodné, aby se s projektem „krok do světa“ neobraceli na sponzory, nadace a jiné potenciální „velké dárce“. Nejsme však zařízeni na přijímání darů a tak prosíme – pokud budete chtít na tento projekt přispět kromě vlastní myšlenkové a hravé aktivity i finančně,  pošletete  finanční částku podle svého rozhodnutí na účet Nett 1041021873/5500, jako specifický symbol použijte  číslo 320 a zároveň nám to oznamte dopisem nebo mailem, darovací smlouvu na požádání vystavíme.Těšíme se na vaše příběhy, pohádky a komentáře a další hravé nápady

Nett