Vzpomínáme-li na lidi, kteří nás kdysi provázeli, nejčastěji se nám vybaví ti, kteří nás nějak ovlivnili, něco pro nás znamenali, a pak možná ti, kdo nám ublížili.

Formace je jeden z důležitých procesů, ve kterém roste osobnost: odpovědný člověk, který se dokáže rozhodovat, volit mezi různými variantami jednání, odpovědný člověk, který rozumí svobodě a váží si ji. Osobnost se formuje – a zdaleka ne samovolně, sama od sebe. Bez ohledu na osobní dispozice je život člověka formován tím, jak dokáže obstát a jak dokáže přijmout fakt, že selhává, že se mu leccos nedaří.

NETT se zaměřuje na kreativní a formativní jednání, tedy na taková jednání, která přinášejí něco nového, která nějakým způsobem mění zavedený běh věcí. Kreativní a formativní jednání je vlastní člověku, který není jen loutkou vlastních potřeb a chtění nebo cizích manipulací. Toto téma lze z jedné strany zastřešit tím, jak se člověk vztahuje k tomu, co je společné, ke správě svých věcí, k veřejnému prostoru, hledání shody s druhými. Začít ale lze i u těch nejprostších jednání – daru, pomoci druhému, schopnosti plnit sliby nebo to, co bylo deklarováno (veřejně, nikoli jen jako závazek jednotlivci) atd. Takové typy jednání jsou předmětem jednotlivých projektů, jimiž je naplňován rámec programu Aktivity, se kterým NETT jako s konceptem práce přišel v roce 2009.

Téma ale má další vazby: jak na programový blok Demijohn s tématem „Role lídra“, tak na programový blok Komunitní nadace s tématem „Kvalita života“. Navazuje přitom na nejstarší programy NETT, například Bílá místa neziskového sektoru.