Jeden z projektů, který zatím ideově připravujeme a hledáme vhodné partnery. Uvědomujeme si totiž, jak podstatné je, když se rozvrhne nějaká struktura, zvolí se nějaký způsob třídění, zavede nějaký formální postup – vždy již to pre-disponuje naše další kroky, naše rozumění, něco se dostane do centra a něco do okrajů pomyslné mřížky, kterou jsme si „posadili na svět“.

 Není „lhostejné“, jaký zavedeme selekční jazyk při třídění informací, není lhostejné, jaký zvolíme algorytmus pro řešení webového vyhledavače, atd. To co bylo ještě nedávno spíše podružným problémem „technického řešení“ se stává stále více problémem zjevným a naléhavým: uvědomujeme si, jak důležité jsou cesty, kterými se dostávám ke světu, ke svým cílům? Jak vznikají a kdo vybírá mezi variantami? Proč se o tom nevede veřejná debata?