Realizováno v rámci programu CEE Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě r. 2005

Vzdělávání, síťování, leadership a generační výměna jsou čtyři témata programu Bílá místa, každému z nich byla věnována samostatná pozornost, a  ve výstupech je také každému z nich věnován samostatný materiál. Nejde však o témata náhodně vybraná, právě jejich průnik umožňuje zachytit některé aktuální problémy neziskových organizací.

Ve vzdělávání sledujeme především schopnost formování osobností, schopných nepodléhat vnějším manipulacím, v síťování schopnost vytvářet vztahy, formovat vzájemně propojené skupiny (ať již formalizované nebo ne), které umožňují sdílet to, co považujeme za podstatné. Téma lídr zkoumá motiv osobnostního růstu a uplatnění schopností, které umožňují formovat společnou misi, rozhodovat ještě i v jiném, širším kontextu, než je čistě manažerské řízení. Generační výměna pak je naším programem sledována a vykládána nikoli jen jako procesy uvnitř organizací, ale jako obecnější téma ve vztahu k probíhajícícím společenským změnám.