Druhé setkání k projektu Význam slibu s tématem "Slib - plnění povinností" se bude konat v knihovně Libri prohibiti v úterý 11. ledna 2011 od 18 hodin.

Oslovili jsme zástupce českých skautských organizací, pozváni jsou skauti všeho věku i rozdílných názorů na současnou podobu skautingu. Hledáme to, co nás spojuje, nikoli to, co nás může rozdělovat.

Po prvním večeru se  vyjasnila vzájemná očekávání a sblížily cíle, se kterými sem různí účastníci přicházeli. Slib není jen jedním z nástrojů skautského hnutí, jde o akt, který je „dáním slova“, je prvkem formace, je základem, ke kterému je možné se vracet.

V prvním večeru bylo tématem (alespoň částečně jsme to dodrželi) „Duší o tělem být hotov pomáhat“. V druhém večeru se budeme zaměřovat především na to, co je další součástí skautského slibu – plnění povinností a zachovávání zákonů.

PřílohaVelikost
slib_pozvanka2.doc144.5 KB