Veřejná prezentace činnosti a výsledků práce Nett se konala v pondělí 23.1.2012 se od 15 do 17 hodin v Americkém centru, Tržiště 13, Praha 1, na to volně navazovala neformální rozprava v Mlýnské kavárně na Kampě.
Představen byl především sborník „Veřejné jednání, veřejná prospěšnost“, který se mj. zabývá tématem nově právně zakotveným v čerstvě schváleném občanském zákoníku ve znění, na jehož formulaci měl Nett svůj podíl.
V programu aktivity tak již bylo vydáno pět sborníků k jednotlivým projektům: Vůle dárce, Skutek pomoci, Význam slibu, Krok do světa a Veřejné jednání, veřejná prospěšnost.
Sborníky jsou pro zájemce k dispozici.

Jan Kroupa a Josef Štogr