Ač je hodnocení nového OZ z různých stran rozepjaté ve škále od nebetyčné chvály po jednoznačné odmítnutí, jedno je podstatné: na nový kodex soukromého práva budou muset nějak reagovat všichni – a kdo nebude reagovat s rozmyslem a s porozuměním tomu „o co jde“, bude reagovat v donucení, ex post.
Nett školí a poskytuje konzultace k obsahu činnosti neziskových organizací a k ustavujícím dokumentům. Sdružení, které se mění  na OPS, přechod do režimu donucovacích ustanovení pro korporace a spolky, veřejná prospěšnost  a vztah poslání a hlavní činnosti právnické osoby aj. Čím dřív si promyslíte souvislosti svého budoucího fungování, tím lépe.