Čekají nás nové volby do poslanecké sněmovny a nikdo si dnes nedokáže představit její složení, ani to, zda na poslední chvíli neodloží účinnost již schváleného občanského zákoníku. Nicméně pro všechna občanská sdružení platí, že jim běží poslední měsíce, ve kterých mohou rozhodnout o své budoucí podobě. Nett se samozřejmě snaží být „uprostřed dění“, viz webové stránky Transformace občanského sektoru.
Pro ty, kdo se chystají pokračovat dál jako občanská sdružení považovaná za spolky, je významné stanovisko týkající se náhodných a nenáhodných příjmů.
http://transformace-obcanskeho-sektoru.cz/prijmy-spolku-v-hlavni-cinnosti/