Pohádky přilákaly účastníky i z Královehradeckého kraje, z Vlašimska a Voticka

Hlavním diskutovaným tématem se nakonec stala postava „pomocníka“ a „skutečnost pohádkového“. Všechny materiály projektu budou uveřejněny ve sborníku, který již připravujeme, bude vydán řádově během měsíce.