Dovolte, abychom vás jménem NETT, o.s. pozvali na diskusi představitelů neziskových organizací a těch, kdo se v neziskových organizacích zabývají právní problematikou, u kulatého stolu:
Občanská sdružení, spolky a nový občanský zákoník
Setkání se uskuteční 11.9. 2014, od 16:00 do 18:30 v prostorách České rady dětí a mládeže, Senovážné nám. 977/24, Praha 1
Témata k diskusi / program:

  1. posuzování povahy právnické osoby podle legislativy podle které vznikla
  2. postavení spolků v daňové legislativě – povaha a oddělení hlavní činnosti a vedlejších činností, daňová zvýhodnění, podnikání a jiná výdělečná činnost
  3. postup podle přechodových ustanovení NOZ a praktické problémy a opatření s tím spojená

Cílem setkání je sdílet celou škálu názorů a pohledů na uvedená a související témata, vzájemně si vyjasnit porozumění kontextu a připravit si tak pole pro případný společný postup a reakci na očekávanou novelizaci NOZ ve vztahu ke sdružením a spolkům, případně dalším subjektům ve veřejném prostoru.
Setkání moderuje Jan Kroupa.
Těšíme se na diskusi.

Jan Kroupa a Josef Štogr
NETT, o.s., nezáviský think tank pro občanskou společnost
www.ttnett.cz