Nett o.s. byl ve své práci, zabývající se postavením občanských sdružení po nabytí účinnosti občanského zákoníka, podpořen grantem Nadace Via. O prázdninách, ale hlavně po nich, se proto budeme zabývat jednak reálnými problémy, které občanská sdružení mají, a procesy, kterými procházejí. Stále ještě se totiž setkáváme se zcela nereálnými názory a představami a dokonce i se snahou o manipulace. Některé materiály k tomu zveřejníme v nejbližších dnech.