Protože se čas krátí a některé kroky mohou občanská sdružení provést jen do konce roku, spojil se Nett se spřátelenou advokátní kanceláří Kučera and Associates, aby takto jejím prostřednictvím mohl poskytovat právní služby a poradenství resp. podílet se na tom.
Celý projekt je samostatně představován na stránkách
www.transformace-obcanskeho-sektoru.cz
Velká většina právníků, kteří nabízejí podobné služby, zpravidla jen málo ví o reáliích neziskovek a ti, kdo jsou často bráni jako „senioři právních služeb pro NNO“, jsou v mnohém zatíženi účelovým výkladem OZ, povahy občanských sdružení a spolků.
Neobávejte se tedy dotázat na rozsah a hodnotu případného kontraktu. Poskytujeme konzultace, zpracováváme dokumenty na míru, školíme.