Nett pořádal v letech 2017–2018 a 2018-2019 „Nepraktické semináře", věnované vedení a řízení, procesům a dějům - a to vše na pozadí ukázek z literárních děl. Tyto semináře byly uzavřené, limitované počtem účastníků.
V roce 2019 –2020 bude probíhat další cyklus Nepraktických seminářů na téma obrazy. Zájemci o téma semináře si mohou pořídit knihu Josefa Štogra "Viděné, zobrazené a Obrazy", např. na adrese www.dobre-knihy.cz a mohou se též ucházet o účast na adrese stogr@centrum.cz