Budeme se věnovat především aktuálním problémům při výkladu přechodných ustanovení občanského zákoníku, ale i nejrůznějším nástrahám, které v sobě nese proces přizpůsobování vnitřních dokumentů občanských sdružení podmínkám občanského zákona atd.